rights
01 آبان 1401 - 12:37

احداث اولین ناحیه صنعتی تخصصی مبل روستایی کشور در آق قلا آغاز شد

گرگان- عملیات اجرایی اولین ناحیه صنعتی تخصصی مبل روستایی کشور با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و و جمعی از مدیران گلستان در شهرستان آق قلا آغاز شد. به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی اولین ناحیه صنعتی تخصصی مبل روستایی کشور پیش از ظهر یکشنبه با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران گلستان در شهرستان آق قلا آغاز شد. به گزارش خبرنگار مهر،خبرنگار مهرمبلقلامعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین کلنگ زنی ناحیه صنعتی مبل آق قلا اظهار کرد: فعالیت‌های تولیدی در کشور باید مبتنی بر بهره گیری از توان بخش خصوصی و مشارکت گیری از پتانسیل‌های مردمی انجام شود، تا روند تولید مستمر و مانا بماند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین کلنگ زنی ناحیه صنعتی مبل آق قلا اظهار کرد: فعالیت‌های تولیدی در کشور باید مبتنی بر بهره گیری از توان بخش خصوصی و مشارکت گیری از پتانسیل‌های مردمی انجام شود، تا روند تولید مستمر و مانا بماند.علی رسولیان افزود: حمایت از کسب و کارهای خرد و مردمی کردن تولید و اقتصاد از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم است که برای تحقق آن از همه ظرفیت‌های قانونی و اعتباری استفاده خواهیم کرد. علی رسولیان افزود: حمایت از کسب و کارهای خرد و مردمی کردن تولید و اقتصاد از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم است که برای تحقق آن از همه ظرفیت‌های قانونی و اعتباری استفاده خواهیم کرد.وی گفت: حدود ۹۳ درصد واحدهای فعال در شهرک و نواحی صنعتی کشور را کسب و کارهای کوچک تشکیل می‌دهند و که در حال حاضر برای بیش از ۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند. وی گفت: حدود ۹۳ درصد واحدهای فعال در شهرک و نواحی صنعتی کشور را کسب و کارهای کوچک تشکیل می‌دهند و که در حال حاضر برای بیش از ۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند.رسولیان اظهارکرد: ۵۰۵ خوشه صنعتی در مناطق مختلف کشور شناسایی و حمایت‌های قانونی از آنها در دستور کار است و مطالعه راه‌اندازی ۱۴۰ خوشه جدید هم کامل شده است. رسولیان اظهارکرد: ۵۰۵ خوشه صنعتی در مناطق مختلف کشور شناسایی و حمایت‌های قانونی از آنها در دستور کار است و مطالعه راه‌اندازی ۱۴۰ خوشه جدید هم کامل شده است.گفتنی است علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سفر دو روزه به گلستان قرار است از برخی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی بازدید کند گفتنی است علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سفر دو روزه به گلستان قرار است از برخی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی بازدید کندگفتنی است علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ورییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سفردوروزه به گلستان قرار است از برخی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی بازدید کندروستای «عطاآباد» شهرستان آق‌قلا به دلیل فعالیت بیش از ۱۵۰ کارگاه و حدود ۴۰۰ فروشگاه مبل به پایتخت مبل ایران مشهور است. مبل
منبع: مهر
شناسه خبر: 797461